Deep Democracy

De wijsheid van de minderheid

Deep Democracy is een gespreksmethode die erop gericht is om de gedachten en meningen die binnen een groep of individuen leven, maar niet worden uitgesproken, naar boven te halen. Hierbij is de neutraliteit van degene die de gesprekken faciliteert van groot belang. 

Deep Democracy komt oorspronkelijk van de Amerikaanse psychotherapeut Arnold Mindell. De toepassing voor managers ontstond toen Myrna en Greg Lewis het succesvol wisten te gebruiken bij Eskom, het Zuid-Afrikaanse elektriciteitsbedrijf, dat na het afschaffen van de Apartheid een nieuwe organisatie moest worden. Hoewel de werkwijze van Mindell nog steeds gebruikt wordt in therapeutische omgevingen, is het de ‘Lewis’ variant van Deep Democracy die er meer op gericht is om vanuit neutraliteit groepen te faciliteren. 

Het lijkt vaak zoveel sneller, makkelijker en verstandiger om beslissingen te nemen of acties uit te zetten waarbij de meeste stemmen gelden. Verschillende meningen en opmerkingen van de 'minderheid' helpen daar dan niet bij; en worden bij herhaling zelfs als lastig ervaren. De meningen zijn toch gehoord? We hebben toch met zijn allen een besluit genomen waar bijna iedereen achter staat? En daar slaan we de spijker op zijn kop: bijna iedereen is niet iedereen.

Wat doen we met meningen van mensen die anders denken? Hoe vaker je de mening van deze mensen niet hoort, hoe minder zij zich nog gaan uitspreken en inzetten voor de acties die je wilt ondernemen en hoe meer sabotagegedrag zij gaan vertonen. Niet openlijk in de vergadering, maar in de onderstroom, bij het koffiezetapparaat, met andere collega’s.

Onderstroom is een belangrijk thema binnen Deep Democracy. Het voorkomen of oplossen ervan is de rode draad van de methode. Hoe werkt dat dan? Bij het nemen van besluiten doe je dit door even de rem in te trappen, te vertragen en alle meningen een kans te geven. Mensen gaan zich echt gehoord voelen, ondanks dat het besluit mogelijk anders is dan ze graag hadden gezien. 

Hoe makkelijk dat ook klinkt, er zijn heel veel redenen waardoor toch onderstroom kan ontstaan. We hebben allemaal onze voorkeur voor het gedrag wat we dan gaan vertonen;  grapjes maken, vertragen door een vergadering uit te stellen, tegenwerken door ja te zeggen maar nee te doen, zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Deze voorbeelden geven weer dat er iets in de groep speelt wat besproken moet worden. Door gebruik te maken van de Deep Democracy methode met inzet van een neutrale persoon, komt dit boven water. Pas als dat gebeurd is, kan er worden gewerkt aan oplossingen door met elkaar verbeteracties te bepalen.

ACT®-meting

Ontdek je natuurlijke talenten

De Analytical Competence Tool is uniek. Je krijgt een compleet beeld van wie jij als persoon bent. We kijken verder dan alleen je competenties. In plaats van het invullen van een uitgebreide vragenlijst wordt gewerkt met combinatie van beelden en associaties. Na het invullen van de ACT® volgt een persoonlijk gesprek over jouw uitkomsten. Met de uitkomsten ben je vervolgens in staat om zelf keuzes te maken over jouw groei en ontwikkeling. 

Ontwikkelvragen waar ACT® een antwoord op kan geven:

  • Welke kwaliteiten bezit ik van nature en welke heb ik mijzelf in de loop der tijd zelf aangeleerd?
  • Benut ik al mijn kwaliteiten in mijn huidige functie?
  • Op welke manier neem ik beslissingen?
  • Hoe reageer ik onder druk?
  • Hoe komt het dat ik zo reageer?
  • Hoe kan ik meer energie halen uit mijn werk?
  • Ben ik een natuurlijk leider?

Inzicht krijgen in het gedrag van jezelf helpt bij het onderzoeken waar mogelijkheden zitten om te verbeteren en bij het ontdekken wie je bent en wat je nog meer kunt. Niet alleen inzicht krijgen in jezelf, maar ook in gedrag van anderen, helpt om elkaar beter begrijpen en zorgt voor een prettigere omgang. Je raakt dan steeds beter op elkaar ingespeeld.

ACT® is ook een mooie aanvulling op een teamontwikkelingstraject. Door een ‘teamfoto’ te maken van de individuele ACT metingen, wordt inzichtelijk waar jullie als team goed in zijn en welke aspecten meer aandacht nodig hebben. Door vervolgens samen aan de slag te gaan ontwikkelt het team en worden teamprestaties steeds beter. De eerste stappen worden gezet naar een open organisatiecultuur.  

 

In gesprek:

Versturen

 

In gesprek:

Versturen